บริการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์

ช่วยประหยัดเวลา สะดวก และจัดรูปแบบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
บริการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์

แพ็คเกจอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์

บริการอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ อัพเดทเนื้อหา บทความ ข่าวสาร รูปภาพ ข้อมูลสินค้า หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ภายในเว็บไซต์ของคุณ พร้อมปรับแต่งจัดวางข้อมูลให้เป็นสัดส่วน ตามรูปบบมาตรฐานของ SEO ที่ส่งผลดีตรงต่อเว็บไซต์ของคุณ สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา ช่วยให้เว็บไซต์คุณมีคุณภาพที่ดีขึ้น

รายละเอียดบริการ
Standard
เหมาะสำหรับเว็บไซต์ขนาดเล็ก ไม่ค่อยมีการอัพเดทข้อมูล
1,500 บาท
Business
เหมาะสำหรับเว็บไซต์ขนาดกลาง มีการอัพเดทข้อมูลบ่อย
2,500 บาท
Enterprise
เหมาะสำหรับเว็บไซต์ขนาดกลาง - ใหญ่ อัพเดทข้อมูลอยู่ตลอด
4,500 บาท
ระยะเวลาบริการ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
อัพเดทเนื้อหาและบทความ
*1 หน้า คือขนาดเท่ากับ 1 หน้ากระดาษ 4A
3 หน้า 8 หน้า 15 หน้า
อัพเดทรูปภาพ
*ไม่รวมการ Die cut และ Retouch ภาพ
10 ภาพ 25 ภาพ 50 ภาพ
อัพเดทสินค้า
5 รายการ 15 รายการ 30 รายการ

ขั้นตอนการดำเนินการ

1
ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูล
ลูกค้าจัดเตรียมข้อมูลเนื้อหาที่ต้องการลงในเว็บไซต์ ส่งมาให้ทีมงานของเรา
2
ทีมงานดำเนินการอัพเดทข้อมูล
ทางทีมงานจะดำเนินการตรวจเช็คข้อมูลก่อน แล้วทำการอัพเดทข้อมูลลงเว็บไซต์ให้เรียบร้อย
3
ลูกค้าตรวจสอบการอัพเดท
ทีมงานจะส่ง URL เว็บไซต์ที่ทำการอัพเดทส่งให้ลูกค้าตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
4
ลูกค้ายืนยันรับงาน
ลูกค้ายืนยันว่างานที่ได้รับถูกต้องเรียบร้อย หากยังไม่ถูกต้องก็ดำเนินการแก้ไขอีกครั้ง ถือว่าเสร็จงาน
สนใจบริการ
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ สามารถติดต่อเราได้ ตามช่องทางด้านล่างนี้